Quảg Ninh

Cập nhập tin tức Quảg Ninh

Quảng Ninh: Tập trung phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao đời sống người dân

Tỉnh Quảng Ninh xác định thời gian tới sẽ tập trung phát triển các sản phẩm OCOP, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng suất, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Đang cập nhật dữ liệu !