phương Tây

Cập nhập tin tức phương Tây

Quan điểm cứng rắn chưa từng có của Nga đối với phương Tây thể hiện ra sao?

Phiên bản mới của Chiến lược an ninh quốc gia Nga đã thể hiện quan điểm cứng rắn chưa từng có của Nga đối với Mỹ và phương Tây.

Đang cập nhật dữ liệu !