phương pháp giáo dục sớm

Cập nhập tin tức phương pháp giáo dục sớm

Cha dùng chính con gái vào cuộc thí nghiệm gần 30 năm, kết cục khiến dư luận sửng sốt

Để chứng minh quan điểm của mình, nhà tâm lý học đã không ngần ngại dùng chính những đứa con của mình để thực hiện một cuộc thí nghiệm trong gần 30 năm.

Đang cập nhật dữ liệu !