phong trào

Cập nhập tin tức phong trào

Sẽ sớm phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập trên cả nước

Ngày 10/5, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị chuyên đề về Công tác thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đang cập nhật dữ liệu !