Phong Thổ

Cập nhập tin tức Phong Thổ

Lai Châu: Xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng

Xây dựng nông thôn mới gắn với mô hình du lịch cộng đồng đang trở thành một hướng đi mang tính bền vững và trở thành ví dụ tiêu biểu cho việc lồng ghép các chương trình, mục tiêu của tỉnh Lai Châu.

Đang cập nhật dữ liệu !