Phở Việt

Cập nhập tin tức Phở Việt

Cô gái trẻ mang phở Việt sang trời Âu

Lucia Thảo Hương Simekova là cô gái Việt đầu tiên được tạp chí Forbes Slovakia lựa chọn vào danh sách Under 30.

Đang cập nhật dữ liệu !