phát thanh truyền hình

Cập nhập tin tức phát thanh truyền hình

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh – truyền hình

Hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển các nền tảng số, sản phẩm báo chí số… là những nội dung được đưa ra trao đổi trong Hội thảo về công tác chuyển đổi số cho các đài phát thanh, truyền hình.

Đang cập nhật dữ liệu !