Phát thải ròng bằng 0

Cập nhập tin tức Phát thải ròng bằng 0

Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng để Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng “0”

Theo chương trình Quan hệ đối tác về Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), việc thực hiện thành công các mục tiêu đầy tham vọng sẽ giúp Việt Nam giảm phát thải khoảng 500 triệu tấn từ nay đến năm 2035.

Đang cập nhật dữ liệu !