phát thải khí nhà kính

Cập nhập tin tức phát thải khí nhà kính

Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050

Đây là nội dung được đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường đưa ra tại hội thảo tham vấn dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

Đang cập nhật dữ liệu !