Nuốt đinh

Cập nhập tin tức Nuốt đinh

Tên trộm nuốt cả đinh và dây thép vào bụng hòng trốn tội và cái kết

Hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, tên trộm đã nuốt đinh và dây thép vào bụng, nhưng còn bị phạt nặng hơn. 

Đang cập nhật dữ liệu !