nước ngọt có gas

Cập nhập tin tức nước ngọt có gas

Bác sĩ chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân bằng thứ nước giải khát giá bình dân

Nhờ uống thứ nước giải khát giá bình dân theo lời khuyên của bác sĩ, nam bệnh nhân đã tán được cục sỏi to bằng quả trứng ngỗng nằm trong dạ dày.

Đang cập nhật dữ liệu !