Núi rác

Cập nhập tin tức Núi rác

Núi rác 84.000 tấn nằm giữa TP Vinh nhiều năm chưa thể xử lý

Sau nhiều năm, 84.000 tấn rác còn tồn đọng tại nhà máy xử lý rác thải Seraphin xã Hưng Đông, TP Vinh vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đại diện doanh nghiệp không biết có giải quyết được toàn bộ lượng rác tồn đọng không.

Đang cập nhật dữ liệu !