nông nghiệp thông minh

Cập nhập tin tức nông nghiệp thông minh

Hà Nội hướng đến phát triển nông nghiệp thông minh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa phối hợp cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo Định hướng và Giải pháp phát triển Nông nghiệp thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !