nhóm cổ phiếu VN30

Cập nhập tin tức nhóm cổ phiếu VN30

Chứng khoán có thể tiếp tục leo đỉnh mới

Các đơn vị phân tích vẫn tin tưởng khả năng VN-Index tiếp tục đi lên tìm đỉnh mới, trong đó trọng tâm sẽ là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VN30.

Đang cập nhật dữ liệu !