Nho Quan

Cập nhập tin tức Nho Quan

Ninh Bình: Nho Quan phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường

Lãnh đạo huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, chủ trương của huyện phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn các cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái...

Đang cập nhật dữ liệu !