nhiễm bệnh cúm A/H5N1

Cập nhập tin tức nhiễm bệnh cúm A/H5N1

Ăn trứng gà có nguy cơ lây nhiễm H5N1 không?

Trứng gia cầm nhiễm bệnh cúm A/H5N1 có thể lây cho người sử dụng. Tỷ lệ lây nhiễm phụ thuộc vào thời gian và mức độ tiếp xúc.

Đang cập nhật dữ liệu !