Nhặt ve chai nuôi chó mèo

Cập nhập tin tức Nhặt ve chai nuôi chó mèo

Người đàn bà 26 năm làm điều cảm động trong căn nhà bên sông

Suốt 26 năm qua, bà Tuyết côi cút đạp xe nhặt ve chai, xin cơm thừa về nuôi đàn chó, mèo mà mình nhặt được.

Đang cập nhật dữ liệu !