nhập khẩu xăng dầu

Cập nhập tin tức nhập khẩu xăng dầu

Hoá giải thế khó trên thị trường bán lẻ xăng dầu

Nếu Việt Nam mong muốn xây dựng một thị trường xăng dầu thực thụ, thì doanh nghiệp bán lẻ phải được mua ở rất nhiều đầu mối khác nhau để đa dạng nguồn cung.

Đang cập nhật dữ liệu !