nhập học đại học

Cập nhập tin tức nhập học đại học

Vừa nhập học 2 ngày, nam sinh có hành động xấu hổ đến mức phải ngay lập tức 'cuốn gói'

Ai nấy đều hả hê trước hình phạt thích đáng mà nam sinh này phải nhận.

Đang cập nhật dữ liệu !