Nhân sự cấp cao

Cập nhập tin tức Nhân sự cấp cao

Nhân sự cấp cao tháo chạy, HĐQT Louis Land không một bóng người

Sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt tạm giam ngày 20/4, HĐQT và Ban TGĐ Công ty cổ phần Louis Land (BII) như rắn mất đầu, liên tục các thành viên HĐQT và Ban TGĐ có đơn xin từ nhiệm.

Đang cập nhật dữ liệu !