nguyện vọng bổ sung

Cập nhập tin tức nguyện vọng bổ sung

Những trường đại học nào đang xét tuyển nguyện vọng bổ sung?

Xét tuyển bổ sung chính là cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1 giành một tấm vé vào đại học.

Đang cập nhật dữ liệu !