Người nước ngoài xin tiền

Cập nhập tin tức Người nước ngoài xin tiền

Xác minh người nước ngoài với tấm biển 'xin tiền' trên đường phố Đà Nẵng

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đang xác minh người đàn ông nước ngoài cầm tấm biển ghi dòng chữ “Tôi đang đi du lịch mà không có tiền. Xin vui lòng hỗ trợ chuyến đi của tôi” xuất hiện trên đường phố.

Đang cập nhật dữ liệu !