Người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú từ 15/8

Cập nhập tin tức Người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú từ 15/8

Người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú từ 15/8

Thay vì chỉ được đăng ký xe tại nơi thường trú như trước đây, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an đã cho phép tổ chức, cá nhân được đăng ký phương tiện tại nơi tạm trú.

Đang cập nhật dữ liệu !