ngừoi cao tuổi

Cập nhập tin tức ngừoi cao tuổi

Đẩy mạnh phát triển các viện dưỡng lão, trung tâm bảo trợ chăm sóc người già

So với các quốc gia khác tỷ lệ người già tại Việt Nam vào các trại dưỡng lão để sinh sống, chăm sóc sức khoẻ còn rất ít trong khi tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng.

Đang cập nhật dữ liệu !