Ngư dân ở Huế bắt được cá thể vích nặng hơn 100kg

Cập nhập tin tức Ngư dân ở Huế bắt được cá thể vích nặng hơn 100kg

Ngư dân ở Huế bắt được cá thể vích nặng hơn 100kg

Trong quá trình khai thác thuỷ sản ở khu vực đầm Lập An, một người đàn ông ở TT-Huế bắt được cá thể vích quý hiếm, nặng hơn 100kg.

Đang cập nhật dữ liệu !