Ngày siêu mua sắm 9.9

Cập nhập tin tức Ngày siêu mua sắm 9.9

Ngày 9/9 là ngày gì mà các sàn đua nhau giảm giá hút người tiêu dùng mua sắm?

Nhiều sàn thương mại điện tử đua nhau giảm giá trong ngày 9/9, vậy ngày 9/9 là ngày gì, vì sao nhiều sàn đua nhau giảm giá trong ngày này?

Đang cập nhật dữ liệu !