Năm 2020, Ninh Thuận phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 58 - 60 triệu đồng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất đưa ra quyết nghị về một số chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2015-2020. Đáng chú ý, Ninh Thuận đưa ra mục tiêu: GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58 - 60 triệu đồng/người.

Một số chỉ tiêu được Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đưa ra là: Về kinh tế: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP theo giá so sánh năm 2010) đạt 10 - 11%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58 - 60 triệu đồng/người; Giá trị gia tăng các ngành: Nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 5 - 6%/năm; công nghiệp- xây dựng tăng 14 - 15%/năm; dịch vụ tăng 11 - 12%/năm; Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản chiếm 28 - 29%; công nghiệp - xây dựng chiếm 30 - 31%; dịch vụ chiếm 39 - 40% GRDP vào năm 2020; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020 đạt 2.800 - 3.000 tỷ đồng; Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2020 là 150 triệu USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 51 - 55 nghìn tỷ đồng; Về xã hội: Tạo việc làm mới cho 15,5 nghìn lao động/năm. Lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 60%, trong đó đào tạo nghề đạt 45%. Hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5 - 2%/năm (theo chuẩn mới); Đến năm 2020: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,12%; quy mô dân số trung bình đạt 640 nghìn người; đạt 10 bác sỹ/1 vạn dân và 70% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ; 90% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 13%; Có 50% số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, 80% số học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; 20% số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; có 90% số thôn, khu phố, 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về văn hóa. Diện tích sàn nhà ở bình quân 20m2 sàn/người; Về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 50%. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; số hộ nông thôn có nhà vệ sinh đạt 85%; thu gom rác thải đô thị đạt 95%; Về quốc phòng- an ninh: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện đạt từ 70% trở lên. Dân quân, tự vệ đạt từ 1,4 - 1,5% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 22% trở lên. Có 85% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt loại khá trở lên về an toàn - an ninh, trật tự; Về xây dựng Đảng: Tổ chức cơ sở đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó: trong sạch, vững mạnh đạt 50%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 80% trở lên; hàng năm kết nạp từ 800 - 900 đảng viên mới.

Năm 2020, Ninh Thuận phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 58 - 60 triệu đồng - ảnh 1

Thành phố Phan Rang, Ninh Thuận ngày nay

Đại hội khẳng định các nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới đó là:

Về kinh tế: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, phát triển đồng bộ cả khai thác, nuôi trồng gắn với chế biến; xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hàng năm 6 - 7%/năm.

Tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng sạch tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 19- 20%/năm.

Phát triển có trọng điểm các dự án du lịch đẳng cấp cao và tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tạo ra đặc sắc riêng của Ninh Thuận. Hoàn thành một số dự án du lịch trọng điểm theo quy hoạch đã được phê duyệt tạo năng lực mới gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút khách du lịch đến năm 2020 đạt trên 2,4 triệu lượt khách.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách hàng năm, phấn đấu tăng thu ngân sách để đáp ứng cao hơn nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Huy động tốt nhất và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 51 - 55 nghìn tỷ đồng, trong đó: vốn các thành phần kinh tế và dân cư chiếm 54,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Trọng tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, nhất là về giao thông, thủy lợi, giáo dục - đào tạo và phát triển đô thị để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện các quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn mới. Hình thành các khu đô thị tập trung có quy mô hợp lý, các trung tâm kinh tế vùng; tiếp tục phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thành đô thị thương mại - dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh, “xanh - sạch - đẹp”; quan tâm đầu tư nâng cấp thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn) đạt đô thị loại 4, thành lập mới thị trấn Phước Đại (huyện Bác Ái) và Lợi Hải (huyện Thuận Bắc). Từng bước hình thành trung tâm hành chính tỉnh, trước mắt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô, thúc đẩy chế biến sâu.

Năm 2020, Ninh Thuận phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 58 - 60 triệu đồng - ảnh 2

Mô hình Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận

Tiếp tục triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Bác Ái theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Xây dựng mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp với chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào, giữ gìn môi trường sinh thái; tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi giảm bình quân 5 - 6%/năm.

Về văn hóa, xã hội: Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, trọng tâm nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chú trọng sắp xếp hệ thống mạng lưới trường lớp các cấp học.
Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên Bệnh viện hạng 1 vào năm 2020.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, tạo lợi thế cạnh tranh, hướng đến phát triển sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học tại các doanh nghiệp, đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện môi trường, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng để nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tạo cơ hội để mọi người lao động có việc làm và thu nhập ổn định, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và người có công. Mở rộng các hình thức trợ giúp đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Trọng tâm là xây dựng nền văn hóa phát triển toàn diện và có nét đặc sắc riêng, tạo điều kiện phát huy sức sáng tạo, trí tuệ con người Ninh Thuận. Thực hiện chiến lược phát triển gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân gian, thuần phong mỹ tục tốt đẹp trong Nhân dân.

Quốc phòng, an ninh: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp.

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm cho nghị quyết, chủ trương của Đảng được thực hiện có hiệu quả.

Tập trung đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trong giai đoạn mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập khu vực, quốc tế.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng vững mạnh từ cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thực hiện có hiệu quả các nội dung về tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận:

"Sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2015 - 2020. Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả của Đại hội; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong thời kỳ mới".

Nguyễn Duyên

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !