Mường Mìn

tin tức về Mường Mìn mới nhất

Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao biên giới Mường Mìn
 

08/12/2021

Chính quyền và nhân dân xã vùng cao biên giới Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để đưa địa phương về đích nông thôn mới.