multimedia

tin tức về multimedia mới nhất

Nỗi lo tín dụng ngân hàng bị cuốn vào vòng xoáy nóng sốt bất động sản
 

30/12/2021

Nếu nhìn vào tổng dư nợ tín dụng toàn ngành tính đến cuối tháng 10/2021 đã hơn 9,99 triệu tỉ đồng, rõ ràng con số dư nợ bất động sản hiện nay