Mức sinh

Cập nhập tin tức Mức sinh

Nếu mức sinh giảm mạnh, Việt Nam chỉ còn 72 triệu người vào năm 2100

Trong trường hợp mức sinh giảm mạnh liên tục, sau năm 2054, dân số Việt Nam bắt đầu tăng trưởng âm và còn 72 triệu người vào năm 2100.

Đang cập nhật dữ liệu !