môi trường internet

Cập nhập tin tức môi trường internet

Trẻ truy cập Internet là bắt đầu hành trình trở thành công dân số

Với trẻ em, internet là một kênh cung cấp kiến thức, phương thức học tập, giải trí và tăng cường tương tác xã hội. Tuy nhiên, môi trường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro đối với trẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !