ma cà rồng

Cập nhập tin tức ma cà rồng

Hơn 1.300 người hoá trang thành ma cà rồng để lập kỷ lục Guinness thế giới

1.369 người mặc trang phục kỳ quái, hoá trang ma cà rồng để giành kỷ lục Guinness thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !