lương tối thiểu vùng 2022

tin tức về lương tối thiểu vùng 2022 mới nhất

Mức đóng BHXH của người lao động tại các doanh nghiệp thay đổi như thế nào từ ngày 1/7/2022?
 

20/06/2022

Việc tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 sẽ dẫn đến tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động cũng sẽ tăng theo. Vậy mức đóng BHXH của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam từ ngày 1/7/2022 sẽ điều chỉnh như thế nào?