lương giám đốc

Cập nhập tin tức lương giám đốc

Khác biệt lương CFO tại doanh nghiệp Việt Nam ra sao?

Trung bình mỗi ngày có hàng trăm doanh nghiệp được thành lập. Tuy nhiên, nguồn nhân lực có thể đáp ứng được vị trí giám đốc tài chính lại rất khan hiếm. 

Đang cập nhật dữ liệu !