Lùi thời gian đóng cửa sân bay Điện Biên

Cập nhập tin tức Lùi thời gian đóng cửa sân bay Điện Biên

Lùi thời gian đóng cửa sân bay Điện Biên đến 1/4

Kế hoạch ban đầu sẽ đóng cửa sân bay Điện Biên từ 1/3 để khớp nối đường băng, tuy nhiên, do một số hạng mục không kịp triển khai nên phải hoãn lại đến 1/4.

Đang cập nhật dữ liệu !