Luật nhà ở

Cập nhập tin tức Luật nhà ở

Lo ngại nhà ở xã hội được bán ngay, giá tự quyết sẽ biến thành nhà thương mại

Bỏ quy định thời hạn sau 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội là đề xuất được nhiều ý kiến đánh giá tốt khi khắc phục được tồn tại trên thực tế, nhưng còn ‘giá bán các bên tự thỏa thuận’ thì cần xem xét….

Đang cập nhật dữ liệu !