luật bảo hiểm y tế

Cập nhập tin tức luật bảo hiểm y tế

Nghiên cứu thêm một số mặt hàng vào danh mục do Nhà nước định giá

Bộ Tài chính đang đánh giá, rà soát để sửa đổi, bổ sung Luật Giá, trong đó có bổ sung nghiên cứu một số mặt hàng đưa vào danh mục hàng hóa do Nhà...

Đang cập nhật dữ liệu !