Lúa gạo vùng ĐBSCL

Cập nhập tin tức Lúa gạo vùng ĐBSCL

Một triệu ha lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh

Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao với mục tiêu đa giá trị và tăng trưởng xanh, sẽ là đòn bẩy phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo ở ĐBSCL.

Đang cập nhật dữ liệu !