Loại virus nguy hiểm nhất gây bệnh tay chân miệng

Cập nhập tin tức Loại virus nguy hiểm nhất gây bệnh tay chân miệng

Loại virus nguy hiểm nhất gây bệnh tay chân miệng

So với nhiều tác nhân gây ra bệnh tay chân miệng, Enterovirus 71 là virus nguy hiểm nhất, có thể gây tử vong sau 4 tiếng người mắc xuất hiện biến chứng.

Đang cập nhật dữ liệu !