lịch nghỉ 2/9

Cập nhập tin tức lịch nghỉ 2/9

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2022 của học sinh mấy ngày, vào thứ mấy?

Lịch nghỉ 2/9/2022 của học sinh sẽ theo sắp xếp của nhà trường, thông thường là tuân theo lịch nghỉ lễ Quốc khánh của cán bộ, giảng viên, giáo viên.

Đang cập nhật dữ liệu !