Lào Cai: GDP bình quân năm 2015 đạt 39,4 triệu đồng/ người gấp 2,4 lần năm 2010

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra. Năm 2015, GDP bình quân đầu người đã gấp 2,4 lần năm 2010.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của Lào Cai đã đạt 14,1%/năm. Đến năm 2015, GDP bình quân đạt 39,4 triệu đồng/người/năm, gấp 2,4 lần năm 2010. Tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 28,3% năm 2010 xuống còn 15,7%; công nghiệp và xây dựng tăng từ 37,8% lên 43,1%; dịch vụ tăng từ 37,9% lên 41,2%.

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 275.000 tấn, vượt 22,45% so với mục tiêu Đại hội. Chăn nuôi vượt mục tiêu Đại hội cả về tổng đàn và giá trị sản xuất. Lâm nghiệp được quan tâm toàn diện; quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với chế biến. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,3%, vượt mục tiêu Đại hội. Hết năm 2015, có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công nghiệp tạo đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh, giá trị sản lượng đạt 5.960 tỷ đồng, vượt mục tiêu Đại hội, gấp 2,7 lần so với năm 2010, tăng trưởng bình quân 22,6%/năm. Thương mại nội địa phát triển nhanh. Khu kinh tế cửa khẩu hoạt động sôi động, khẳng định vị trí “mũi nhọn”, giá trị kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 21,7%/năm; thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 20,3%/năm. Lượng khách đến Lào Cai hằng năm tăng bình quân trên 20%; năm 2015 dự kiến đón trên 2 triệu lượt khách, gấp 2,2 lần năm 2010. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 21,1%/năm, trong đó thu nội địa tăng 25,4%/năm.

Lào Cai: GDP bình quân năm 2015 đạt 39,4 triệu đồng/ người gấp 2,4 lần năm 2010 - ảnh 1

Một góc Thành Phố Lào Cai

Quy hoạch ngành và lĩnh vực được quan tâm. Huy động vốn đầu tư đạt 79.300 tỷ đồng, tăng 18%/năm. Nâng cấp các đô thị, xây dựng và ổn định trung tâm hành chính tỉnh với các cơ quan cấp tỉnh ở khu đô thị mới; nâng cấp thành phố Lào Cai lên đô thị loại II. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương hoàn thành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nâng cấp đường sắt Yên Viên - Lào Cai; xây dựng 3 cầu lớn qua sông Hồng; cải tạo, nâng cấp 5 tuyến quốc lộ, 296 km tỉnh lộ, 539 km đường đến trung tâm xã và 2.476 km đường giao thông nông thôn.

Quy mô, mạng lưới giáo dục và đào tạo mở rộng; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trước 2 năm so mục tiêu Đại hội; thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai để chuẩn bị cho việc thành lập Trường Đại học Lào Cai. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề tăng từ 27,8% lên 43,1%. Hoạt động khoa học và công nghệ được đẩy mạnh, gắn nghiên cứu với ứng dụng. Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được gìn giữ, phát huy. Phong trào “Toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh có 78% số hộ gia đình; 70% thôn, bản, tổ dân phố; 88% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng được duy trì và phát triển; thể thao thành tích cao được đầu tư, đạt kết quả cao so với giai đoạn trước, đã có vận động viên đoạt huy chương khu vực và châu lục.

Lào Cai: GDP bình quân năm 2015 đạt 39,4 triệu đồng/ người gấp 2,4 lần năm 2010 - ảnh 2

Nhà máy sản xuất phân bón Lào Cai được đưa vào hoạt động tháng 11/2015

Hoạt động văn học - nghệ thuật được khích lệ, tạo nhiều tác phẩm có giá trị. Báo chí giữ vững tôn chỉ, mục đích và có sự phát triển vượt bậc, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao dân trí. Thông tin đối ngoại được đổi mới, nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Lào Cai trong và ngoài nước.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 42% còn 13,8% (giảm 5,8%/năm). Chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được nâng lên toàn diện. Các chính sách dân tộc đã phát huy hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên.

Công tác quốc phòng, an ninh đạt được kết quả quan trọng, chủ động trong mọi tình huống, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện tốt.

Hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được kết hợp hài hòa, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Phương châm “đa phương hóa, đa dạng hóa” các mối quan hệ, hợp tác quốc tế trở thành định hướng đối ngoại lớn của tỉnh. Quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phát triển toàn diện, cùng có lợi. Hợp tác với vùng Aquitaine (Cộng hòa Pháp) đi vào chiều sâu. Quan hệ với các địa phương nước ngoài, các vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế được mở rộng.

Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, mở rộng. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện tốt thí điểm không tổ chức HĐND, huyện, phường; thí điểm mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch. Hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND các cấp được nâng cao. Tổ chức bộ máy được rà soát, sắp xếp, giảm đầu mối, tăng cường phân cấp cho cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đã đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra, kiểm tra các vụ việc về tham nhũng, lãng phí thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật. Cải cách tư pháp tiếp tục được tăng cường.

Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp được củng cố. Nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả có giá trị, phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt nhiều kết quả: Chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về tự phê bình và phê bình bằng việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát khắc phục khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân sau kiểm điểm, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu các cấp.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nhiều sáng tạo; xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được hoàn thiện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được củng cố, nâng cao. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 9.565 đảng viên, tăng 32,8% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ (bằng 127,5% so với nhiệm kỳ trước); thành lập mới 823 chi bộ thôn, 100% thôn, bản có chi bộ độc lập, tăng 56,65% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh...

Kết thúc năm 2015, trong tổng số 27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra, có 25 chỉ tiêu vượt và đạt; 2 chỉ tiêu đạt trên 56%. Trong tổng số 393 mục tiêu của 7 chương trình, 27 đề án, có 313 mục tiêu vượt và đạt; 48 mục tiêu đạt trên 80%. Trong quá trình phát triển, Lào Cai phát huy tốt vai trò, vị trí của mình, luôn đặt trong mối liên hệ của vùng, cả nước, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại và xây dựng Đảng của khu vực.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV đã xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015 - 2020: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, cán bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Phát triển nông - lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; phát triển thương mại - du lịch, dịch vụ là đột phá; phát triển công nghiệp là quan trọng. Tập trung nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; ưu tiên đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là nông dân; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chủ động bảo vệ môi trường tự nhiên, xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn biên giới hoà bình, hữu nghị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đến năm 2020, Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.

Nguyễn Duyên

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !