Làn sóng gom đất nền

Cập nhập tin tức Làn sóng gom đất nền

Xuất hiện làn sóng mua gom đất nền: Cơ hội cho các "cá mập"

Làn sóng dịch bệnh thứ 4 kéo dài đã khiến các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính buộc phải "cắt lỗ" bất động sản để trả lãi ngân hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !