ký ức

Cập nhập tin tức ký ức

Mát rượi ly thạch xoa

Bắt gặp gánh thạch xoa trong con hẻm nhỏ, tôi mừng như gặp lại người thân. Ký ức tuổi thơ cứ thế mà ùa về cùng ly thạch trên tay mát rượi.

Đang cập nhật dữ liệu !