kiềm hoá

Cập nhập tin tức kiềm hoá

Ăn theo chế độ kiềm hoá giúp tiêu diệt tế bào ung thư?

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những tế bào ung thư sẽ phát triển mạnh hơn trong môi trường axit, kiềm hoá bữa ăn sẽ giúp tiêu diệt tế bào ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !