khủng hoảng kinh tế

Cập nhập tin tức khủng hoảng kinh tế

Khủng hoảng kinh tế khiến tình dục an toàn trở thành chuyện đắt đỏ ở quốc gia này

Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở Lebanon khiến các biện pháp bảo vệ tình dục an toàn trở nên quá đắt đỏ với nhiều người trưởng thành trẻ tuổi. 

Đang cập nhật dữ liệu !