Khôi phục sản xuất

Cập nhập tin tức Khôi phục sản xuất

Bình Dương: Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất

Bình Dương đã xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó cụ thể để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn cho vay, bảo đảm an sinh xã hội...

Đang cập nhật dữ liệu !