Khoảnh khắc lịch sử trong ngày giải phóng miền Nam

Cập nhập tin tức Khoảnh khắc lịch sử trong ngày giải phóng miền Nam

Khoảnh khắc lịch sử trong ngày giải phóng miền Nam

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là mốc son chói lọi đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi của quân và dân ta.

Đang cập nhật dữ liệu !