khám chữa bệnh BHYT trái tuyến

Cập nhập tin tức khám chữa bệnh BHYT trái tuyến

Những trường hợp khám chữa bệnh BHYT trái tuyến được hưởng 100% viện phí

Một số trường hợp, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu vẫn được thanh toán 100% chi phí như đúng tuyến.

Đang cập nhật dữ liệu !