K tiền liệt tuyến

Cập nhập tin tức K tiền liệt tuyến

Không dám uống nước sợ tiểu nhiều, mỗi ngày đi bao lần là đủ?

Đa số người trưởng thành sẽ đi tiểu 5-7 lần trong 24 giờ nhưng nếu nhiều hơn 8 lần một ngày hoặc đi tiểu nhiều lần vào ban đêm, thì đó có thể là vấn đề đáng lo ngại…

Đang cập nhật dữ liệu !