Johnny Depp

Cập nhập tin tức Johnny Depp

Sao không tin đàn ông là nạn nhân bạo lực gia đình!

Làm đàn ông bây giờ... khổ lắm, cũng ăn nắm đấm, cú tát, cú vụt chổi... của vợ như thường. Tại sao không ai tin đàn ông cũng gánh chịu bạo lực?

Đang cập nhật dữ liệu !